Poúrazová rehabilitace

Rehabilitace znamená navrácení, znovunabytí. V kontextu fyzioterapie obnovení funkce. V případě úrazů, zejména operačně řešených, o rychlosti rehabilitačního procesu a míře možné zátěže rozhoduje lékař. 

Chronická nepohoda

Někdy člověka nepostihl žádný úraz, netrpí žádnou nemocí, a přesto se necítí dobře. Hledá odpovědi, ale všechny lékařské zprávy o jeho stavu obsahují slova typu: "bez patologického nálezu", "…vzhledem k věku…"


Prevence a kompenzace

Řada obtíží pohybového aparátu vzniká, aniž by na jejich počátku stál evidentní úraz. Příčinou zpravidla bývá neadekvátní, dlouhodobé, jednostranné zatěžování těla. Tkáně pak do sebe akumulují napětí, které samy nedokážou uvolnit.


Manuální artikulace

Řada obtíží pohybového aparátu vzniká, aniž by na jejich počátku stál evidentní úraz. Příčinou zpravidla bývá neadekvátní, dlouhodobé, jednostranné zatěžování těla. Tkáně pak do sebe akumulují napětí, které samy nedokážou uvolnit.


Péče o jizvu

Zdravě zhojená jizva je pružná, poddajná a pohyblivá, a to včetně svého okolí. Nebolí při doteku ani pohybu. Naopak nezdravě zhojená jizva je tuhá, nepoddajná, jakoby přilepená. Jsou v ní patrné hrudky, důlky a nerovnosti...


Skolióza

Pro skoliózu je typické, že křivka páteře je vychýlena do strany. Současně se jednotlivé obratle otáčí vůči sobě navzájem ve směru působících sil a jsou tvarově deformovány. Totéž se týká i tvaru, délky a průběhu žeber. Vzniká tak typický obraz...