Relaxační techniky

Z pohledu neurovědy je tělo jeden celek. Integrovaný systém, který se permanentně dynamicky adaptuje na měnící se podmínky. Je to mnohosměrná komunikační síť neustále zpracovávající přísun informací.

Práce s dechem

Dýchání je naprosto nezbytná, životně důležitá funkce. Nesmí se zastavit, proto je řízena automaticky z dechovkového centra v mozkovém kmeni. Nicméně je rozdíl mezi dýchat a dýchat kvalitně.


Masáž?

Říká se, že zaručený způsob jak naštvat fyzioterapeuta je chtít se k němu objednat na masáž. Já tak citlivá nejsem, ale raději používám výraz doteková terapie. Tělo je jeden jediný důmyslný propojený inteligentní systém....


Jógová praxe

Jakýkoliv pokus o vysvětlení, co jóga je, by vyzněl neúplně, povrchně, vytrženě z kontextu. Zmíním tedy jen to, že výraz jóga se nejčastěji překládá slovy spojení, integrace, jednota, nástroj. První tři slova plně vystihují linku...