Poúrazová rehabilitace 

Rehabilitace znamená navrácení, znovunabytí. V kontextu fyzioterapie obnovení funkce. V případě úrazů, zejména operačně řešených, o rychlosti rehabilitačního procesu a míře možné zátěže rozhoduje lékař. Nicméně i v době hojení je možné terapeuticky intervenovat, např. pracovat s lymfatickým systémem, bojovat tak s patologickým otokem, udržovat posunlivost tkání, pohyblivost okolních kloubů. Hned jak je to možné, je třeba začít pracovat na znovuzískání funkce, docvičení ztracené síly, precizování pohybu. A protože tělo je organizováno do funkčních celků, tzv. myofasciálních řetězců, je nutné poraněnou část vrátit do původní organizace pohybu celého těla. Jedině tak se získá jistota pohybu, eliminuje se paměťová stopa bolesti a zamezí se používání náhradních kompenzačních mechanismů. Ty sice fungují, ale jsou rychleji unavitelné a dříve či později se v těle projeví jiným problémem.

Nedílnou součástí pooperační rehabilitace je péče o jizvu, a to včetně faktoru psychologie jizvy. Nesmírně důležitá, nicméně poměrně přehlížená, je předoperační příprava. Pokud například máte naplánovanou TEP kyčle, není nutné ani vhodné měsíce jen pasivně čekat. Je možné najít vyhovující cviky, tak aby kloub netrpěl a Vy neztráceli svalovou sílu. Po operaci svoji připravenost určitě oceníte.