Skolióza

Pro skoliózu je typické, že křivka páteře je vychýlena do strany. Současně se jednotlivé obratle otáčí vůči sobě navzájem ve směru působících sil a jsou tvarově deformovány. Totéž se týká i tvaru, délky a průběhu žeber. Vzniká tak typický obraz, kdy na jedné straně hrudníku je patrné hluboké vtažení, na straně druhé se rýsuje gybbus/hrb a lopatka je posunuta do strany, rameno je viditelně výš, jedna strana trupu je oslabená, druhá naopak ve zvýšeném napětí, pánev rotuje a je sešikmená, což subjektivně vyvolává pocit kratší nohy. Je to tedy 3D záležitost. Ve chvíli, kdy se vychýlí jedna jediná kost, celé tělo se musí přizpůsobit.

Přibližně 65% případů je označováno jako idiopatická skolióza (tj. příčina neznámá) a výskyt hraje výrazně v neprospěch dívek a žen. Nejkritičtější je poslední rok před první menses (v tomto věku je i nejčastější záchyt postižení), dalším rizikovým obdobím, kdy se křivka může zhoršit je těhotenství a menopauza (potenciální vliv hormonálních změn zatím není dostatečně podložen odbornými studiemi). Potíže pacienta jsou individuální a liší se podle stupně závažnosti a lokalizace zakřivení. Typické jsou bolesti zad (v různých etážích), může docházet k rozvoji komplikací z kapitoly vertebro-viscerálních vztahů (např. snížení vitální kapacity plic, dechové obtíže, útlak vnitřních orgánů), nepříjemné estetické následky se zdají být okrajové, nicméně zvlášť pro mladého člověka mohou představovat velké sociální a psychologické problémy.

Protože důvody vzniku idiopatické skoliózy jsou neznámé, i terapie je zaměřená pouze na léčbu příznaků, nikoliv odstranění příčiny. Vyžaduje spolupráci napříč obory pediatrie, ortopedie a rehabilitačního lékařství. Někdy je třeba také neurolog, v případě nutnosti korzetoterapie i zkušený protetik. Zásadní je zastavit progresivní vývoj křivky, ačkoliv prakticky nelze odhadnout kdy (a jestli vůbec) ke zhoršení bude docházet. Fyzioterapeut se snaží vhodnými způsoby intervenovat a vždy je to terapie šitá na míru konkrétnímu pacientovi.

Ve své praxi používám metodiku spirální stabilizace páteře (protože je velmi dobře uchopitelná a pochopitelná), lokalizované dýchání, manuální techniky na úlevu bolesti. Vítáni jsou pacienti každého věku, děti vždy v doprovodu rodičů, jejichž aktivní přístup je nezbytný. Dítě samo cvičit nebude. Dítě, které nevidí své rodiče sportovat, pozitivní vztah k pohybu nezíská.