Manuální artikulace

Manuální artikulace je jemná doteková terapie určená k ošetření jednotlivých kloubů těla. Technika při práci respektuje tvar, geometrii, osy daného kloubu i jeho zamýšlený pohyb. Bere v potaz všechny jeho záhyby, chrupavky, menisky, vazy, úpony svalů. Věnuje ale pozornost i dalším strukturám – fasciálním, neurálním a vaskulárním komponentům. Zaměřuje se tedy nejen na kostěné, vazivové a svalové součásti kloubu, ale oslovuje i tkáně, nervy, cévy a lymfatické cesty v jeho těsné blízkosti. Tímto způsobem je mnohem lépe ovlivněna nejen stabilita a pohyblivost kloubu, ale také jeho výživa, schopnost relaxace, propojení s řídícími centry pohybu a tím ideální zapojení do systému celého těla.

Kloub se latinsky řekne articulatio, v češtině slovo artikulace znamená tvoření hlásek mluvidly, tedy základní schopnost vyjadřovat se. To výstižně definuje pozadí celé metodiky. Kloub neexistuje sám o sobě a pro sebe. Přijímá a vysílá informace, komunikuje s ostatními části těla, a to nejen v rámci pohybového systému. Je spojen také s vnitřními orgány, imunitním systémem a emocemi. Možná poněkud neobvyklý úhel pohledu. V porovnání s klasickými terapeutickými přístupy může přinést odpovědi pro stavy dlouhodobé, chronické nepohody. Jako každá osteopatická technika i manuální artikulace si klade za cíl oslovit tělo v jeho potenciálu sebeúzdravy a obnovy vitality.