Relaxační techniky

Z pohledu neurovědy je tělo jeden celek. Integrovaný systém, který se permanentně dynamicky adaptuje na měnící se podmínky vnitřní i vnější. Je to mnohosměrná komunikační síť neustále zpracovávající přísun informací. Informačními nosiči v ní jsou neuropeptidy, takzvané molekuly emocí, které propojují mozek, tělo, imunitní systém a chování. Někdy je tato síť ovšem informačně přetížena nezpracovanými smyslovými vjemy, nestrávenými emocemi, potlačovanými traumaty, zablokuje se a nemůže volně fungovat. Organismus je moudrý. Pravdou ale je, že dnešní doba je natolik náročná, že tělo nezvládá čelit všem stresovým faktorům samo a potřebuje naši vědomou, záměrnou pomoc. (A mimochodem jsme to my, kdo potřebujeme své tělo.)

Způsobů, jak kompenzovat stres je mnoho a obvykle nejsou časově náročné. Podstatou je vědomá pozornost věnovaná sobě samému. Na chvíli se zastavit a jen být. Sám ve své vlastní přítomnosti. Což někdy vyžaduje odvahu. Každý fyzioterapeut v rámci studia prošel přednáškami, zápočty a zkouškami z oboru psychologie a má co nabídnout. Na křehké hranici tělo – duše se pohybuje více než často. Určitě si nemyslím, že na každou bolest těla existuje cvik. Některé věci "ucvičit" nejde. Někdy je na cestě ke zdraví potřeba začít úplně někde jinde.