Jógová praxe

Jakýkoliv pokus o vysvětlení, co jóga je, by vyzněl neúplně, povrchně, vytrženě z kontextu. Zmíním tedy jen to, že výraz jóga se nejčastěji překládá slovy spojení, integrace, jednota, nástroj. První tři slova plně vystihují linku, která je v mém terapeutickém přístupu nejvíce patrná, a sice že jednotlivé vrstvy lidské individuality nelze oddělit, ani odděleně oslovit a léčit. Slovo nástroj pak evokuje, že jógový přístup může být jedním z možných způsobů na cestě fyzickému a mentálnímu zdraví.

Zmíním ještě pět bodů jógy: vhodné tělesné cvičení (asány), vědomá práce s dechem (pranayama), dostatečná relaxace (shavasana), kvalitní strava (vynechávám vegetariánská, přidávám kvalitní spánek), pozitivní naladění a meditace.