Práce s dechem

Dýchání je naprosto nezbytná, životně důležitá funkce. Nesmí se zastavit, proto je řízena automaticky z dechovkového centra v mozkovém kmeni. Nicméně je rozdíl mezi dýchat a dýchat kvalitně. Z hlediska fyzického je pro kvalitu dechu nezbytná průchodnost horních cest dýchacích, poddajnost plicní tkáně a elasticita hrudního koše. Podmínka jisté výkonnosti systému kardiovaskulárního je jasná. Přímá návaznost na systém pohybový možná ale někoho překvapí.

Dech je vlastně neustálý pohyb skrytý uvnitř těla, mění tvar hrudníku, svůj vlastní tvar i objem, dynamicky spolupracuje s nitrobřišním tlakem, je přímo závislý na držení těla. Jeho význam a vliv je tedy mnohem komplexnější, než jen představa kyslík dovnitř, oxid uhličitý ven. Intervence fyzioterapeuta je v případě dechových potíží absolutně elementární. Manuální práce na hrudním koši ve smyslu mobilizace žeber, uvolnění pojivové tkáně a souvisejících svalů, tak aby struktura nebránila plícím v pohybu. Respirační fyzioterapie pak zahrnuje techniky zaměřené na evakuaci hlenu, produktivní vykašlávání, modifikace rytmu a délky dechu, úpravu dechového cyklu, oslovení bránice jakožto hlavního vdechového svalu…

A proč je téma práce s dechem zařazena v sekci relaxace? Protože vědomá pozornost vlastnímu dechu je nejrychlejší cesta, jak přepnout ze stresového módu do stavu klidu.