Jizva v gynekologii

Péče o jizvu vzniklou v souvislosti s porodem (poporodní poranění hráze, cílená epiziotomie, císařský řez) platí jistá specifika, nicméně cíl je obdobný jako u ostatních pooperačních ran - vhodnou a správně načasovanou péčí zajistit ráně ideální podmínky k hojení, zamezit rozvoji možných komplikací, tak aby jizva v konečné fázi byla přirozenou, nijak neobtěžující součástí těla. Jakákoliv gynekologická operace, ať už vedená formou otevřené břišní operace nebo laparoskopicky, je zásah do pojivových tkání obalujících a spojujících jednotlivé struktury břišní dutiny. I nepatrné změny v tkáních mohou vyvolávat vnitřní nepohodu, spolu zdánlivě nesouvisející potíže, přenesené boleti atp. Ošetření specifickými jemnými technikami může přinést výraznou úlevu. Ženy, které prodělaly léčbu karcinomu prsu a související mastektomii, uvítají odbornou citlivou péči. 

Vlastně největším specifikem jizev na ženském těle je jejich přesah do ženské duše. Logicky tedy i péče o jizvu na tělesné úrovni má přesah obdobný. 

Vzkaz pro těhotné: samozřejmě přejeme rychlý, bezproblémový porod, nicméně nikdy nevíme, co se může stát, a proto je vhodné získat některé informace předem. Nikoliv ve strachu očekávání nejhoršího, ale ve smyslu kdo je připraven, není ohrožen. Ve stavu tělesného vyčerpání, hormonální i emoční bouře krátce po porodu možná nebudete mít myšlenky na hledání návodu, jak o jizvu, se kterou jsme nepočítaly, pečovat.