Inkontinence

Inkontinence

Stresová inkontinence močová je způsobená dysfunkcí svalů pánevního dna. Ty jsou obvykle ochablé, nepracují v souladu, nezvládají reagovat na měnící se nitrobřišní tlak (např. při zakašlání, smíchu, zvednutí těžkého břemene) a dochází k nechtěnému úniku moči. Příčiny jsou různé. Komplikované porody, traumatizace pánevního dna, hysterektomie a jiné gynekologické zákroky, hormonální změny v menopauze… břišní obezita a život bez pohybu situaci výrazně zhoršují.

Jde o poměrně častý a velmi intimní problém, který pro ženu (ale i muže) představuje vážné sociální potíže. Řešení není jen výběr vhodných inkontinenčních pomůcek. Obor fyzioterapie má co nabídnout. Svaly pánevního dna jsou svaly příčně pruhované, tudíž ovladatelné vůlí a tudíž trénovatelné. Je možné s nimi aktivně pracovat. Jen jsou skryté uvnitř těla. Bod nula je tedy svoje pánevní dno objevit. Nebo se k němu znovu vrátit. Proto je práce v ordinaci velmi delikátní. Přesah do emoční a energetické roviny je výrazně větší, než při práci s jinými částmi těla. Je důležité, aby terapeut uměl cestou slovní navigace a vizualizace pacientku do kontaktu se svým pánevním dnem navést. Druhým krokem je zharmonizovat práci jednotlivých vrstev a poznat rozdíl mezi relaxací a aktivací. Třetím krokem je naučit se ovládat pánevní dno izolovaně a následně cvičit v kontextu organizace pohybu celého těla.

Cílem není naučit se několik cviků a ty cvičit na doživotí. Cílem je pánevní dno probudit a zapojit do přirozené práce těla jako celku. Cílem je fungující, pružné pánevní dno s přiměřeným klidovým napětím zapojené do funkce. Není to tak složité. Pánevní dno není tabu.